Edictes

Exercici: 2021 Bop: 32-0 Edicte: 1073 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació definitiva del pressupost i de la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 27-0 Edicte: 826 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2020
Exercici: 2021 Bop: 27-0 Edicte: 825 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2020
Exercici: 2021 Bop: 10-0 Edicte: 97 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2021 i la plantilla de personal
Exercici: 2020 Bop: 244-0 Edicte: 9597 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2020
Exercici: 2020 Bop: 222-0 Edicte: 8382 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació inicial del Pla de desplegament de la xarxa de fibra òptica
Exercici: 2020 Bop: 208-0 Edicte: 7619 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 172-0 Edicte: 6272 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 145-0 Edicte: 5198 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Delegació de l'Alcaldia de l'exercici de la competència corresponent a l'autorització de l'acte de celebració d'un matrimoni civil el dia 15 d'agost de 2020
Exercici: 2020 Bop: 135-0 Edicte: 4705 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019