Edictes

Exercici: 2019 Bop: 227-0 Edicte: 9401 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de pressupost 6/2019
Exercici: 2019 Bop: 222-0 Edicte: 9099 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS Edicte de notificació d'ingrés a la Caixa General de Dipòsits
Exercici: 2019 Bop: 214-0 Edicte: 8600 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS Edicte d'informació pública de sol·licitud de construcció d'un magatzem
Exercici: 2019 Bop: 209-0 Edicte: 8381 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS Edicte d'aprovació inicial de modificació del pressupost 6/2019
Exercici: 2019 Bop: 195-0 Edicte: 7969 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 173-0 Edicte: 6990 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de pressupost 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 146-0 Edicte: 6049 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS Edicte referent a la retribució de l'Alcaldia i dels membres de la corporació
Exercici: 2019 Bop: 146-0 Edicte: 6048 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS Edicte d'exposició pública de l'expedient de modificació de pressupost 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 146-0 Edicte: 6047 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS Edicte sobre nomenament de tinents d'alcalde i delegacions d'Alcaldia a favor de regidors de la corporació
Exercici: 2019 Bop: 48-0 Edicte: 1632 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS Edicte de notificació d'ingrés a la Caixa General de Dipòsits