Edictes

Exercici: 2019 Bop: 48-0 Edicte: 1632 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS Edicte de notificació d'ingrés a la Caixa General de Dipòsits
Exercici: 2019 Bop: 27-0 Edicte: 922 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general de 2019 i la plantilla de personal
Exercici: 2018 Bop: 248-0 Edicte: 11151 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS Anunci d'aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 248-0 Edicte: 11150 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost 8/2018
Exercici: 2018 Bop: 229-0 Edicte: 10236 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 8/2018
Exercici: 2018 Bop: 175-0 Edicte: 7930 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 150-0 Edicte: 6849 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 4/2018
Exercici: 2018 Bop: 126-0 Edicte: 5691 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de pressupost 4/2018
Exercici: 2018 Bop: 26-0 Edicte: 793 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 18-0 Edicte: 429 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'una ordenança fiscal