Edictes

Exercici: 2018 Bop: 229-0 Edicte: 10236 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 8/2018
Exercici: 2018 Bop: 175-0 Edicte: 7930 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 150-0 Edicte: 6849 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 4/2018
Exercici: 2018 Bop: 126-0 Edicte: 5691 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de pressupost 4/2018
Exercici: 2018 Bop: 26-0 Edicte: 793 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 18-0 Edicte: 429 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2018 Bop: 4-0 Edicte: 11230 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS Anunci d’aprovació inicial del pressupost general, les bases d’execució i la plantilla de personal per a l’exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 1-0 Edicte: 10906 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS Edicte d'informació pública de sol·licitud d'ampliació d'una activitat d'explotació ramadera
Exercici: 2017 Bop: 246-0 Edicte: 11061 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost 5/2017
Exercici: 2017 Bop: 242-0 Edicte: 10719 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost 3/2017