Edictes

Exercici: 2020 Bop: 172-0 Edicte: 6272 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 145-0 Edicte: 5198 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Delegació de l'Alcaldia de l'exercici de la competència corresponent a l'autorització de l'acte de celebració d'un matrimoni civil el dia 15 d'agost de 2020
Exercici: 2020 Bop: 135-0 Edicte: 4705 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 112-0 Edicte: 3535 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 38-0 Edicte: 1436 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 20-0 Edicte: 690 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació inicial pressupost i plantilla 2020
Exercici: 2019 Bop: 227-0 Edicte: 9401 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de pressupost 6/2019
Exercici: 2019 Bop: 222-0 Edicte: 9099 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS Edicte de notificació d'ingrés a la Caixa General de Dipòsits
Exercici: 2019 Bop: 214-0 Edicte: 8600 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS Edicte d'informació pública de sol·licitud de construcció d'un magatzem
Exercici: 2019 Bop: 209-0 Edicte: 8381 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS Edicte d'aprovació inicial de modificació del pressupost 6/2019