Composició ajuntament

Joan Sabartés Olivet (ERC)

Alcaldia i Regidories de Governació, Relacions Institucionals, Serveis i Promoció Local.

ajuntament@cantallops.cat

 

Josep Campsolinas Juanola (ERC)

1er Tinent Alcalde i Regidories d’ Urbanisme, Cultura i Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC)

 

David Molas Albertí (ERC)

2on Tinent Alcalde i Regidoria d’Hisenda

 

Vanesa Valls Rey  (ERC)

Regidories de Joventut i Educació.

 

Àlvar Farré Brugat (ERC)

Regidoria de Medi Ambient.

 

Xavier Rebollo Pavón (ERC)

Regidories d’ Esports i Sanitat.

 

Cristina Cortada Esteller (ERC)

Regidories de  Benestar Social i Festes.

 

Competències de la Junta de Govern Local

  • Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions
  • Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis