Composició ajuntament

Joan Sabartés Olivet (ERC)

Alcaldia i Regidories de Govern obert i participació, Relacions institucionals, Promoció local i Recursos humans.

ajuntament@cantallops.cat

Josep Campsolinas Juanola (ERC)

1er Tinent Alcalde i Regidories d’ Urbanisme, Medi ambient i Administració electrònica.

Vanessa Valls Rey (ERC)

2on Tinent Alcalde i Regidories de Joventut, Educació i Esports.

Josep Romea Bardera  (ERC)

Regidoria de Serveis Municipals

Carla Farré Hernández (ERC)

Regidories de Cultura i festes

David Molas Albertí (ERC)

Regidoria d’Hisenda municipal

Francesc Xavier Rebollo Pavón (ERC)

Regidories de  Benestar Social i Sanitat.

Competències de la Junta de Govern Local

  • Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions
  • Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis