Organismes oficials

DIPUTACIÓ DE GIRONA
www.ddgi.cat
Tel. 972 185 000

 

CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ
www.altemporda.org
Tel. 972 503 088

 

GENERALITAT DE CATALUNYA
www.gencat.net
Tel. 012

 

HISENDA (delegació Girona)
www.minhap.es
Tel. 972 210 066

 

AEAT – Agència Estatal d’Administració Tributària (Delegació Figueres)
www.aeat.es
Tel. 972 508 000

 

SEGURETAT SOCIAL (Tresoreria General – Administració núm.3 Figueres)
www.seg-social.es
Tel. 972 500 365

 

TRÀNSIT (Prefectura Provincial de Girona)
www.dgt.es
Tel. 972 202 950

 

JUTJATS DE FIGUERES
www.seuvirtual.net
Tel. 972 673 624

 

CADASTRE (Gerència Territorial a Girona)
www.catastro.minhac.es
Tel. 972 225 050

 

CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA (Delegació Vilamalla)
www.cambra.gi
Tel. 972 525 556

 

CORREUS
www.correos.es
Tel. 900 506 070