El mas de Bell-lloch

És un gran casal molt reformat i embellit a principis del segle XX, o afinals del XIX. Fou una reforma de gust modernista.